Focus M42 Páková kuchyňská baterie 180, vytahovatelná sprška, 2jet

Páková kuchyňská baterie 180 Páková kuchyňská baterie 180

Obj.č. 71801000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: