Focus M42 Páková kuchyňská baterie 150, vytahovatelný výtok, 1jet

Páková kuchyňská baterie 150 Páková kuchyňská baterie 150
Detailný pohľad: Páková kuchyňská baterie 150  vytahovatelný výtok Detailný pohľad: Páková kuchyňská baterie 150  vytahovatelný výtok
Detailný pohľad: Páková kuchyňská baterie 150  vytahovatelný výtok Detailný pohľad: Páková kuchyňská baterie 150  vytahovatelný výtok
Detailný pohľad: Páková kuchyňská baterie 150  vytahovatelný výtok Detailný pohľad: Páková kuchyňská baterie 150  vytahovatelný výtok
Detailný pohľad: Páková kuchyňská baterie 150  vytahovatelný výtok Detailný pohľad: Páková kuchyňská baterie 150  vytahovatelný výtok
Povrch chrom

Obj.č. 71814000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: