Focus M42 kuchyňská páková baterie 100, 1jet

kuchyňská páková baterie 100 kuchyňská páková baterie 100
Detailný pohľad: kuchyňská páková baterie 100  1jet Detailný pohľad: kuchyňská páková baterie 100  1jet
Detailný pohľad: kuchyňská páková baterie 100  1jet Detailný pohľad: kuchyňská páková baterie 100  1jet
Povrchová úprava chrom

Obj.č. 71808000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: