Logis páková umyvadlová baterie 240 Fine bez odtokové soupravy

páková umyvadlová baterie 240 Fine bez odtokové soupravy páková umyvadlová baterie 240 Fine bez odtokové soupravy
Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 240 Fine bez odtokové soupravy 1 Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 240 Fine bez odtokové soupravy 1
Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 240 Fine bez odtokové soupravy 2 Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 240 Fine bez odtokové soupravy 2
Povrch chrom

Obj.č. 71258000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: