Tecturis S páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem
Povrchová úprava chrom

Obj.č. 73201000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: