Tecturis S páková umyvadlová baterie 110 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou s táhlem

páková umyvadlová baterie 110 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou s táhlem páková umyvadlová baterie 110 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou s táhlem
Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou s táhlem 1 Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou s táhlem 1
Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou s táhlem 2 Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou s táhlem 2
Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou s táhlem 3 Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou s táhlem 3
Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou s táhlem 4 Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou s táhlem 4
Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou s táhlem 5 Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou s táhlem 5
Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou s táhlem 6 Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou s táhlem 6
Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou s táhlem 7 Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou s táhlem 7
Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou s táhlem 8 Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 CoolStart EcoSmart+ s odtokovou soupravou s táhlem 8
Povrchová úprava chrom

Obj.č. 73314000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: