Tecturis S páková umyvadlová baterie 110 Fine CoolStart EcoSmart+ bez odtokové soupravy

páková umyvadlová baterie 110 Fine CoolStart EcoSmart+ bez odtokové soupravy páková umyvadlová baterie 110 Fine CoolStart EcoSmart+ bez odtokové soupravy
Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 Fine CoolStart EcoSmart+ bez odtokové soupravy 1 Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 Fine CoolStart EcoSmart+ bez odtokové soupravy 1
Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 Fine CoolStart EcoSmart+ bez odtokové soupravy 2 Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 Fine CoolStart EcoSmart+ bez odtokové soupravy 2
Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 Fine CoolStart EcoSmart+ bez odtokové soupravy 3 Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 Fine CoolStart EcoSmart+ bez odtokové soupravy 3
Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 Fine CoolStart EcoSmart+ bez odtokové soupravy 4 Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 Fine CoolStart EcoSmart+ bez odtokové soupravy 4
Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 Fine CoolStart EcoSmart+ bez odtokové soupravy 5 Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 Fine CoolStart EcoSmart+ bez odtokové soupravy 5
Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 Fine CoolStart EcoSmart+ bez odtokové soupravy 6 Detailný pohľad: páková umyvadlová baterie 110 Fine CoolStart EcoSmart+ bez odtokové soupravy 6
Povrch chrom

Obj.č. 73321000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: