Vernis Blend Ruční sprcha 100 Vario EcoSmart

Ruční sprcha 100 Vario EcoSmart Ruční sprcha 100 Vario EcoSmart
Detailný pohľad: Ruční sprcha 100 Vario EcoSmart 1 Detailný pohľad: Ruční sprcha 100 Vario EcoSmart 1
Detailný pohľad: Ruční sprcha 100 Vario EcoSmart 2 Detailný pohľad: Ruční sprcha 100 Vario EcoSmart 2
Povrch chrom

Obj.č. 26340000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: