Vernis Shape Přívod od stropu 30 cm

Přívod od stropu 30 cm Přívod od stropu 30 cm
Povrch chrom

Obj.č. 26407000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: