Vivenis Páková umyvadlová baterie 110 bez odtokové soupravy

Páková umyvadlová baterie 110 bez odtokové soupravy Páková umyvadlová baterie 110 bez odtokové soupravy
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 bez odtokové soupravy 1 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 bez odtokové soupravy 1
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 bez odtokové soupravy 2 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 bez odtokové soupravy 2
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 bez odtokové soupravy 3 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 bez odtokové soupravy 3
Povrchová úprava chrom

Obj.č. 75022000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: