Vivenis Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem

Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 1 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 1
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 2 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 2
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 3 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 3
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 4 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 4
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 5 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 5
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 6 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 6
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 7 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 7
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 8 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 8
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 9 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 9
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 10 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 10
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 11 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 11
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 12 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 12
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 13 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 13
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 14 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 14
Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 15 Detailný pohľad: Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem 15

Obj.č. 75020000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: