Xelu Q skříňka poloviční výšky tmavý ořech 400/350, závěsy dvířek vlevo

skříňka poloviční výšky tmavý ořech 400/350 skříňka poloviční výšky tmavý ořech 400/350
Detailný pohľad: skříňka poloviční výšky tmavý ořech 400/350  závěsy dvířek vlevo Detailný pohľad: skříňka poloviční výšky tmavý ořech 400/350  závěsy dvířek vlevo
NOVINKA
povrch nábytku tmavý ořech
Povrchová úprava rukojeti chrom

Obj.č. 54130000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: