Xuniva S umyvadlo pro spodní montáž 350/350 bez otvoru pro baterii, s přepadem

umyvadlo pro spodní montáž 350/350 bez otvoru pro baterii umyvadlo pro spodní montáž 350/350 bez otvoru pro baterii
Povrch bílá

Obj.č. 60151450

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: