Xuniva S umyvadlo pro spodní montáž 350/350 bez otvoru pro baterii s přepadem, SmartClean

umyvadlo pro spodní montáž 350/350 bez otvoru pro baterii s přepadem umyvadlo pro spodní montáž 350/350 bez otvoru pro baterii s přepadem
Detailný pohľad: umyvadlo pro spodní montáž 350/350 bez otvoru pro baterii s přepadem  SmartClean Detailný pohľad: umyvadlo pro spodní montáž 350/350 bez otvoru pro baterii s přepadem  SmartClean
Detailný pohľad: umyvadlo pro spodní montáž 350/350 bez otvoru pro baterii s přepadem  SmartClean Detailný pohľad: umyvadlo pro spodní montáž 350/350 bez otvoru pro baterii s přepadem  SmartClean
Povrch bílá

Obj.č. 61046450

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: