Xuniva U umyvadlo na desku 600/450 s otvorem pro baterii a přepadem, SmartClean

umyvadlo na desku 600/450 s otvorem pro baterii a přepadem umyvadlo na desku 600/450 s otvorem pro baterii a přepadem
Povrchová úprava bílá

Obj.č. 61080450

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: