Metris Select M71 dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200, vytahovatelná sprška, 2jet, sBox

dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200 dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200
Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200 vytahovatelná sprška Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200 vytahovatelná sprška
Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200 vytahovatelná sprška Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200 vytahovatelná sprška
Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200 vytahovatelná sprška Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200 vytahovatelná sprška
Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200 vytahovatelná sprška Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200 vytahovatelná sprška
Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200 vytahovatelná sprška Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200 vytahovatelná sprška
Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200 vytahovatelná sprška Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200 vytahovatelná sprška
Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200 vytahovatelná sprška Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200 vytahovatelná sprška
Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200 vytahovatelná sprška Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200 vytahovatelná sprška
Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200 vytahovatelná sprška Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská páková baterie 200 vytahovatelná sprška
Povrch chrom

Obj.č. 73818000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: