Metris Select M71 dvouotvorová kuchyňská pákovábaterie s vytahovací sprškou

dvouotvorová kuchyňská pákovábaterie s vytahovací sprškou dvouotvorová kuchyňská pákovábaterie s vytahovací sprškou
Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská pákovábaterie s vytahovací sprškou 1 Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská pákovábaterie s vytahovací sprškou 1
Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská pákovábaterie s vytahovací sprškou 2 Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská pákovábaterie s vytahovací sprškou 2
Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská pákovábaterie s vytahovací sprškou 3 Detailný pohľad: dvouotvorová kuchyňská pákovábaterie s vytahovací sprškou 3
Povrch chrom

Obj.č. 73819000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: