Tecturis S vanový výtok

vanový výtok vanový výtok
Detailný pohľad: vanový výtok 1 Detailný pohľad: vanový výtok 1
NOVINKA
Povrch chrom

Obj.č. 73411000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: