Xelu Q umyvadlo 1200/480 s otvorem pro baterii a bez přepadu, SmartClean

umyvadlo 1200/480 s otvorem pro baterii a bez přepadu umyvadlo 1200/480 s otvorem pro baterii a bez přepadu
Detailný pohľad: umyvadlo 1200/480 s otvorem pro baterii a bez přepadu  SmartClean Detailný pohľad: umyvadlo 1200/480 s otvorem pro baterii a bez přepadu  SmartClean
Detailný pohľad: umyvadlo 1200/480 s otvorem pro baterii a bez přepadu  SmartClean Detailný pohľad: umyvadlo 1200/480 s otvorem pro baterii a bez přepadu  SmartClean
Povrch bílá

Obj.č. 61108450

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: