Xelu Q umyvadlo 1200/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu, SmartClean

umyvadlo 1200/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu umyvadlo 1200/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu
Detailný pohľad: umyvadlo 1200/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu SmartClean Detailný pohľad: umyvadlo 1200/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu SmartClean
Detailný pohľad: umyvadlo 1200/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu SmartClean Detailný pohľad: umyvadlo 1200/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu SmartClean
Detailný pohľad: umyvadlo 1200/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu SmartClean Detailný pohľad: umyvadlo 1200/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu SmartClean
Detailný pohľad: umyvadlo 1200/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu SmartClean Detailný pohľad: umyvadlo 1200/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu SmartClean
Detailný pohľad: umyvadlo 1200/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu SmartClean Detailný pohľad: umyvadlo 1200/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu SmartClean
Detailný pohľad: umyvadlo 1200/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu SmartClean Detailný pohľad: umyvadlo 1200/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu SmartClean
Detailný pohľad: umyvadlo 1200/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu SmartClean Detailný pohľad: umyvadlo 1200/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu SmartClean
Detailný pohľad: umyvadlo 1200/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu SmartClean Detailný pohľad: umyvadlo 1200/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu SmartClean
Detailný pohľad: umyvadlo 1200/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu SmartClean Detailný pohľad: umyvadlo 1200/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu SmartClean
Povrchová úprava bílá

Obj.č. 61042450

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: