Xelu Q umyvadlo s poličkou vlevo 800/480 bez otvoru pro baterii a přepadu, SmartClean

umyvadlo s poličkou vlevo 800/480 bez otvoru pro baterii a přepadu umyvadlo s poličkou vlevo 800/480 bez otvoru pro baterii a přepadu
Detailný pohľad: umyvadlo s poličkou vlevo 800/480 bez otvoru pro baterii a přepadu  SmartClean Detailný pohľad: umyvadlo s poličkou vlevo 800/480 bez otvoru pro baterii a přepadu  SmartClean
Povrch bílá

Obj.č. 61032450

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: