Xelu Q umyvadlo s poličkou vlevo 800/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu, SmartClean

umyvadlo s poličkou vlevo 800/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu umyvadlo s poličkou vlevo 800/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu
Detailný pohľad: umyvadlo s poličkou vlevo 800/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu  SmartClean Detailný pohľad: umyvadlo s poličkou vlevo 800/480 se 2 otvory pro baterii bez přepadu  SmartClean
NOVINKA
Povrch bílá

Obj.č. 61031450

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: