Zesis M33 páková kuchyňská baterie 150, kovová vytažitelná sprška, 2jet

páková kuchyňská baterie 150 páková kuchyňská baterie 150
Detailný pohľad: páková kuchyňská baterie 150  kovová vytažitelná sprška Detailný pohľad: páková kuchyňská baterie 150  kovová vytažitelná sprška
Detailný pohľad: páková kuchyňská baterie 150  kovová vytažitelná sprška Detailný pohľad: páková kuchyňská baterie 150  kovová vytažitelná sprška
Detailný pohľad: páková kuchyňská baterie 150  kovová vytažitelná sprška Detailný pohľad: páková kuchyňská baterie 150  kovová vytažitelná sprška
Povrchová úprava chrom

Obj.č. 74820000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: