Zesis M33 páková kuchyňská baterie 160, kovová vytažitelná sprška, 2jet

páková kuchyňská baterie 160 páková kuchyňská baterie 160
Detailný pohľad: páková kuchyňská baterie 160  kovová vytažitelná sprška Detailný pohľad: páková kuchyňská baterie 160  kovová vytažitelná sprška
Detailný pohľad: páková kuchyňská baterie 160  kovová vytažitelná sprška Detailný pohľad: páková kuchyňská baterie 160  kovová vytažitelná sprška
Detailný pohľad: páková kuchyňská baterie 160  kovová vytažitelná sprška Detailný pohľad: páková kuchyňská baterie 160  kovová vytažitelná sprška
Detailný pohľad: páková kuchyňská baterie 160  kovová vytažitelná sprška Detailný pohľad: páková kuchyňská baterie 160  kovová vytažitelná sprška
NOVINKA
Povrch chrom

Obj.č. 74822000

Na našich webových stránkach sa snažíme vždy poskytovať aktuálne a úplné informácie. Nepreberáme však žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo vhodnosť informácií pre konkrétne použitie.
Na koho sa obrátiť

Najbližší predajca / vzorkovňa: